Yhteinen ympäristö - elinvoimaa ympäristöstä

Yhteinen ympäristö – elinvoimaa ympäristöstä

 
Hankkeen tavoitteena on luoda uusia ympäristön -ja maisemanhoitoon perustuvia palveluita ja pyrkiä lisäämään palveluntarjoajia.
Uutta palvelutarjontaa voi syntyä esimerkiksi metsäpalveluyrittäjille ja mökki- tai kylätalkkareille.
Matkailuyrittäjät tai maatilayrittäjät voivat laajentaa toimintaansa tai hyödyntää alueelle syntyviä palveluntarjoajia.
Palveluita voivat olla esimerkiksi raivaus-, aitaus- ja paimenpalvelut, vieraslajitorjunta tai rantojen niitto. 
 
Hankkeen taustalla on tarve hoitaa ympäristöä käyttäen paikallisyhteisöjä ja asukkaita apuna ympäristönhoitotöissä.
Hankkeessa kartoitetaan ympäristökohteita ja suunnitellaan niiden hoitoon ja ylläpitoon soveltuvat toimintamallit.
Hoitoalueet ja -kohteet siirretään yrittäjille tarjoten myös koulutuksen kyseiseen ympäristönhoitoon. Myös yrittäjien muuta osaamista ympäristönhoidossa ja palvelun tuotteistamisessa vahvistetaan.
Koulutusta järjestetään eri tavoin huomioiden kohderyhmän tarpeet.
 
Hankkeessa tiedotetaan asukkaita, yhteisöjä ja verkostotoimijoita ympäristöyrittäjyyteen liittyvästä palvelutarjonnasta.
Kokeilun alle otetaan liiketoimintamalleja mm. rantojen hoitoon, biomassan ja muiden ympäristönhoidon sivuvirtojen hyötykäyttöön, aitaus- ja paimenpalveluihin, raivaukseen, vesikasvillisuuden niittoon, perinnebiotooppien hoitoon sekä raivaus- ja niittojätteen jalostamiseen ja käyttöön rakennus- tai käsityömateriaalina.
 
Erilaisia ympäristönhoitoa tarvitsevia ja liiketoimintaan soveltuvia kohteita kartoitetaan yleisiltä alueilta ja asiasta kiinnostuneiden yksityisiltä mailta, kuten maatiloilta ja kyläteiden näkymäalueilta, maisemallisesti arvokkailta alueilta ja luonnon monimuotoisuuskohteilta.
Kohteita kartoitettaessa tärkeinä yhteistyökumppanina toimivat paikallisyhteisöt ja maanomistajat.
 
Hanketta toteuttavat Maaseudun Sivistysliitto ja Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset/ProAgria Itä-Suomi ry.

Hanketta rahoittaa EU:n maaseuturahasto.
Hankkeen toteutusaika on 2019-2021.

 
Lisätiedot:
 
Päivi Jokinen,
Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset / ProAgria Itä-Suomi ry
Sähköposti: paivi.jokinen@maajakotitalousnaiset.fi
puhelin:  040 301 2409
 
Tanja Airaksinen, Maaseudun Sivistysliitto
Sähköposti: tanja.airaksinen@msl.fi
puhelin:  045 120 4259
 

    

 

Yhteydenottopyyntö

Jaa

Tapahtumat

 • Livelähetys verkossa 29.04.2020

  Tehoa vieraskasvien torjuntaan-info verkossa

  Livelähetys verkossa klo 17:30-19:30. Seuraa lähetystä.

 • Nurmes 20.10.2020

  Maisemapäivä Nurmeksessa

  Tutustumista verkossa oleviin maisema- ja kartta-aineistoihin tuvassa ja maisemakohteisiin kävelyllä. Ilmoittaudu 19.10 mennessä.

 • Etäyhteydellä 19.02.2021

  Lumi - riesa vai rikkaus

  Webinaarissa aiheina mihin lunta ja jäätä tarvitaan ja mitä elinkeinoja se mahdollistaa. Ilmoittaudu 17.2. mennessä.

 • Kitee Puhos 03.08.2021

  Pellonpiennarpäivä Koivikolla

  Kiteen Koivikolla pellonpiennarpäivä. Päivän sisältö täydentyy kesän aikana, laita päivä kalenteriin jo nyt.

Hanketoimijat