MiniEines – hyönteisistä einestä ja euroja

MiniEines-hankkeen tavoitteena on edistää hyönteisten alkutuotantoa ja jatkojalostusta Pohjois-Pohjanmaalla.
 
Hankkeen tavoitteet
 • koota ja julkaista tietoa hyönteistuotantoketjun eri vaiheissa toimiville yrityksille
 • aktivoida maaseutuyrityksiä kiinnostumaan hyönteisten alkutuotannosta ja auttaa uusia sekä tuotantosuuntaa vaihtavia tai tuotantoa laajentavia maaseutuyrityksiä tunnistamaan hyönteistuotannon mahdollisuudet uutena tuotannonalana
 • aktivoida elintarvikejalostajia kiinnostumaan hyönteisistä nykyisten ja uusien tuotteiden raaka-aineina
 • aktivoida hyönteisalan toimijoita verkostoitumaan, löytämään yhteistyömahdollisuuksia ja tuottamaan yhteisiä kehittämisaloitteita.
 
Keskeiset toimenpiteet
 • alueen maaseutu- ja elintarvikealan yritysten tarpeisiin ja valmiuksiin liittyvä tiedontuotanto
 • muualla tuotetun tiedon kokoaminen ja julkaiseminen
 • alan edelläkävijäyritysten ja muiden aktiivisten toimijoiden benchmarkkaus kansallisesti ja kansainvälisesti
 • tiedotus- ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen
 • jatkotoimien suunnittelu alan liiketoiminnan ja yhteistyön kehittämiseksi.
   
Pääkohderyhmä: alueen maaseutu- ja elintarvikealan yritykset
 
Toiminta-aika: 1.10.2018–30.9.2020
 
Rahoitus: Euroopan maaseuturahasto

Lisätietoja: 
ProAgria Oulu, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset
ruoka-asiantuntija
Kaisa Myllykangas
kaisa.myllykangas@maajakotitalousnaiset.fi
0400 399 865
 
Oulun ammattikorkeakoulu
projektipäällikkö
Marja-Liisa Järvelä
marja-liisa.jarvela@oamk.fi
040 674 8344
 
Luonnonvarakeskus (Luke)
erikoistutkija
Anna-Liisa Välimaa
anna-liisa.valimaa@luke.fi
0295 532 6655
 
 

Jaa

Hanketoimijat

Palvelut