Marjava-hanke

MKN Itä-Suomi, MKN Keski-Suomi
Mansikat

Marjava -Kestävyyttä marjojen tuotantoketjuihin -hanke perustuu marjanviljelijöiltä tulleeseen tarpeeseen. Viljelijät tarvitsevat päätöksenteon tueksi lisätietoa ja kokemusta mm. mansikan ja herukan uusien lajikkeiden menestymisestä sekä vaihtoehtoisten kasvinsuojelumenetelmien toimivuudesta ja kustannustehokkuudesta. Hankkeen tavoitteena on kehittää herukan ja mansikan koko tuotantoketjun tuottavuutta ja kestävyyttä lajikevalinnasta hyvälaatuiseen lopputuotteeseen.

Hankkeen toimenpiteissä kehitetään lajiketestausta ja arvioidaan nykyisten lajikkeiden ilmastollista sopeutumista yhdistämällä tuloksia tutkimusympäristöstä ja tilatasolta. Vaihtoehtoisten rikkakasvien torjuntamenetelmien käytettävyyttä ja kustannustehokkuutta selvitetään nykyisiin verrattuna tilakokeissa. Hankkeessa selvitetään myös herukkakasvustojen monipuolista käyttöä jatkojalostuksessa. Uudet tuotantotavat (tunnelituotanto), kasvaneet tuotantopinta-alat ja satopotentiaali edellyttävät kestävyyden lisäksi myös tuotannon kannattavuuden ja koko tuotantoketjun tarkastelua. Näiden teemakokonaisuuksien ympärille rakennetut hankkeen webinaarit tarjoavat viljelijöille tiiviitä tietopaketteja.

Marjava-hanke lisää tuottajien tietoisuutta viljelyn ympäristövaikutuksista, edistää tuotannon kestävyyttä ja tarjoaa työkaluja viljelijälähtöiseen yritystoiminnan kehittämiseen. Hankkeen toiminta perustuu viljelijöiden, neuvonnan ja tutkimuksen vuorovaikutteiseen yhteistyöhön. Toimintatapa vahvistaa viljelijöiden yhteyksiä neuvonta- ja tutkimusorganisaatioihin, mutta myös parantaa viljelijöiden keskinäistä verkostoitumista. Syntyvä vuorovaikutus madaltaa kynnystä käytännön viljelyn tarpeista lähtevään kehittämistyöhön myös hankkeen jälkeen. Toimiva verkosto edistää ajantasaisen tiedon leviämistä kohderyhmän keskuudessa.

Marjava on tiedonhankintahanke, joka toteutetaan osana Euroopan Manner-Suomen maaseudun kehittämisen ohjelmaa 2023–2027. Hanketta hallinnoi ProAgria Itä-Suomi, ja sen osatoteuttajat ovat ProAgria Keski-Suomi ja Luonnonvarakeskus (Luke). 

Hankkeen toiminta-alue on Keski-Suomi ja Pohjois-Karjala ja toteuttamisaikataulu 1.4.2024 - 30.4.2027.