Maisemat Ruotuun -hanke (Lappi ja Kainuu)

Maisemat Ruotuun hanke

Kylämaisemille ominainen avoimuus ja monimuotoisuus on häviämässä viljelyalueiden, jokivarsien ja kyläteiden näkymien pensoittuessa. Maiseman umpeutumisen myötä menetetään maaseutukylien paikallista kulttuurihistoriaa ja identiteettiä sekä maisemaan ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä arvoja.

Maisemat ruotuun -hankkeen tavoitteena on järjestää hoitoa arvokkaille maisema- ja kulttuuriympäristökohteille. Lisäksi hankkeessa hyödynnetään Natura 2000 -alueita maaseutu- ja matkailuelinkeinojen toimintaympäristöinä. Maisemat ruotuun toteutetaan Etelä- ja Keski-Lapin kunnissa sekä Kainuussa.

Hankkeessa kartoitetaan arvokkaita maisema-alueita, joiden arvo perustuu sekä hoidettuun viljelymaisemaan että kulttuurivaikutteiseen maaseudun luontoon perinteisine rakennuksineen. Yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa valitaan tärkeimpiä kohteita hoidon piiriin. Kullekin hoitokohteelle haetaan sopivat yhteistyökumppanit ja laaditaan toimiva rahoitusmalli. Hoitosuunnitelmat ja alkukunnostus toteutetaan yhteistyössä yhdistysten, viljelijöiden ja maisemapalveluja tarjoavien yrittäjien kanssa. Jatkohoito tapahtuu laiduntamalla tai niittämällä.

Hankkeessa neuvotaan maanomistajia, viljelijöitä, matkailuyrittäjiä, kyläyhdistyksiä ja muita paikallisia toimijoita perinnemaisemien hoidossa. Kohteiden hoito rahoitetaan pääasiassa maatalouden erityistukimuodoilla. Keskeisiä rahoitusmuotoja ovat lisäksi rakennusperinnön hoitoavustukset ja EU-hankerahoitus. Monessa kohteessa maisemaa voidaan hoitaa laiduntamalla osapuolten välisellä sopimuksella ilman ulkopuolista rahoitustakin.

Hankkeesta hyötyvät aktiiviset kyläyhteisöt ja yhdistykset sekä matkailuyrittäjät ja maisemapalveluja tuottavat yrittäjät. Kylämaiseman avartaminen laiduntamalla lisää koko kylän viihtyisyyttä ja tuo vetovoimaa matkailuympäristöihin. Maakuntien välisellä yhteistyöllä levitetään parhaita käytäntöjä matkailun, maisemanhoidon ja luonnonsuojelun yhdistämisestä.

Olemme mukana Lapin ELY-keskuksen Maru-hankkeessa järjestämässä kyläkävelyjä ja talkoita sekä antamassa neuvontaa maisemanhoitoon ja sen tukien hakemiseen niin yhdistyksille kuin viljelijöille koko Kainuun alueella.

Hankkeessa tapahtuu / Kainuu

Seuraa tapahtumia Facebookissa

Hankkeen sivut

Ota yhteyttä, kysy lisää:

Kasvinviljelyneuvoja Matti Partanen, puh. 0400 282 092, matti.partanen(at)proagria.fi

Suunnittelija Aili Jussila, puh. 050 380 8209, aili.jussila(at)ely-keskus.fi


Jaa