Luonnosta tuotteeksi -hanke

Luonnosta tuotteeksi -hankkeen tavoitteena on tuoda uusien tuotteiden kehittämisessä tarvittavaa tietoa ja käytäntöjä Keski-Suomen luonnontuotealan yrityksille. Hankkeessa välitetään tietoa luonnontuotteita koskevasta lainsäädännöstä ja raaka-aineiden jatkojalostuksesta sekä tuotekehityksestä. Hankkeessa luodaan yhteistyötä luonnontuotealan toimijoiden kesken. Samalla selvitetään digitaalisuuden mahdollisuuksia luonnontuotealalla.

Hankkeessa järjestetään infotilaisuuksia, yrityskohtaista tarvekartoitusta, kontaktipäiviä sekä opintomatkoja kotimaassa ja ulkomailla. Hankkeen avulla pyritään vahvistamaan luonnontuotealan kasvua Keski-Suomessa sekä edistämään luonnontuotealan kehitystä ja verkostoitumista.

Hankkeen painopiste on elintarvikekäytössä olevilla kasveilla (sienet, marjat, yrtit) sekä ei-syötävillä luonnontuotteilla (turve, kosmetiikka, hyvinvointi) ja niitä hyödyntävissä palveluissa.

Hankkeen kohderyhmänä ovat luonnontuotealalla toimivat yrittäjät ja luonnontuotteisiin liittyvää yritystoimintaa suunnittelevat.

 

Lisätiedot:

Anni Rintoo, hankevetäjä, keruutuotetarkastaja

anni.rintoo@maajakotitalousnaiset.fi, puh. 043 826 9712

 

Hankkeen toteuttaja on ProAgria Keski-Suomi ry / Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset. Arktiset aromit ry toimii hankkeessa yhteistyökumppanina. Hankkeen toiminta-aika on 1.8.2019-31.7.2021. Hanketta rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.


Jaa

Tapahtumat

Hanketoimijat

Palvelut