Luonnosta lautaselle LUOLA-koulutushanke

Hankkeen tavoitteena on poimija-organisaation toiminnan tehostaminen: Hankkeessa koulutetaan luonnontuotteiden poimijoita. Koulutuksen tuloksena raaka-aineen kulku sekä yhteydenpito poimijoiden ja ostajien välillä tehostuu.

 

Tavoitteena on myös parantaa luonnontuote-alan yritysten kilpailukykyä sekä synnyttää uutta yrittäjyyttä. Koulutusten avulla osallistujat oppivat ymmärtämään paremmin asiakkaiden tarpeita sekä suuntaamaan oman toimintansa liiketoiminnallisesti kannattavampaan suuntaan. Koulutuksissa annetaan lisäksi valmiuksia yrttien ja luonnonmarjojen viljelyyn. Hankkeessa järjestetään useita opintomatkoja kotimaassa ja yksi ulkomaille.

 

Hankkeen toiminnan avulla pyritään luomaan positiivista nostetta luonnontuotealalle Keski-Suomessa ja parantamaan yritysten toiminta-edellytyksiä. Samalla vahvistetaan ja luodaan yhteistyötä Keski-Suomen sekä muiden maakuntien luonnontuoteyrittäjien kesken.

 

Hankkeen kohderyhmänä ovat maaseutualueella toimivat yrittäjät ja yrittäjäksi aikovat, luonnontuotealalla toimivat yrittäjät ja luonnontuotteisiin liittyvän yritystoiminnan aloittamista suunnittelevat sekä luonnontuotteiden poimijat.

 


Lisätiedot:
Katariina Jousmäki
hankevetäjä
katariina.jousmaki@maajakotitalousnaiset.fi 
p. 043 826 9712

 
Hankkeen toteuttaja on ProAgria Keski-Suomi ry/Keski-Suomen Maa-ja kotitalousnaiset. JAMK toimii hankkeessa osatoteuttajana. Hankkeen toiminta-aika on 1.6.2016–31.7.2019. Hanke saa tukea Keski-Suomen ELY-keskuksesta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.

                          

 

 

 

                                                                                             

 

 


Jaa

Tapahtumat