Kylään maisemaan - maisema kylien identiteetin ja matkailun veturina 2018-2020

Kylään maisemaan -hankkeessa aktivoidaan ja innostetaan arvokkaiden maisema-alueiden asukkaita ja yrittäjiä kehittämään omaa toimintaansa ja oman alueensa elinvoimaisuutta siten, että se houkuttelee alueille matkailijoita ja edistää kylien yritystoiminnan kehittymistä.

Hanketta toteutetaan järjestämällä pajoja tapahtumien, historian ja paikalliskulttuurin hyödyntämisestä sekä viestinnästä. Toimenpiteillä tuodaan alueiden arvot ja mahdollisuudet asukkaiden ja maanomistajien tietoisuuteen ja kannustetaan heitä niiden hyödyntämiseen ja niiden tarjoamiseen yritystoiminnassa. Toteutus viedään mahdollisimman lähelle käytäntöä toteuttamalla ideoita ja suunnitelmia pajoissa ja paikallisissa tapahtumissa.

Eri alueiden toimijat vierailevat toisissaan ja sparraavat toisiaan. Alueet viestivät aktiivisesti. Hankkeessa muodostetaan sisäinen viestintäkanava, missä eripuolilla toimivat voivat vaihtaa ajatuksiaan. Lisäksi avataan avoin viestintäkanava, missä alueet voivat viestiä toiminnastaan ulospäin. Hankkeessa syntyviä paikallisia ideoita testataan kansainvälisillä opiskelijaryhmillä. Pajatoiminnan seurauksena tavoitteena on edistää laajentuvaa ja uutta yrittäjyyttä.

Tavoitteena on, että alueen asukkaille syntyy syvempi kiinnostus ja arvostus omaa ympäristöään kohtaan, yhteisöllisyys lisääntyy, kiinnostus ympäristön hoitoon lisääntyy ja muodostuu arvokkaiden maisema-alueiden välinen viestinnällinen verkosto. Hanketta toteutetaan kahdella maisema-maisema-alueella/maakunta, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä ja Uudellamaalla. Hanke hakee aktiivisesti hankekumppaneita muista käynnistyvistä ja meneillään olevista arvokkaita maisema-alueita koskevista hankkeista valtakunnallisen arvokkaiden maisema-alueiden viestintäyhteistyön synnyttämiseksi.

Hanketta toteuttaa Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry yhteistyössä ProAgria Etelä-Suomi ry/Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskuksen kanssa. Kylään maisemaan -hankkeen toiminta-aika on 1.7.2018-30.6.2020. Hanke toimii Hämeen ja Uudenmaan maakuntien alueilla. Hanketta rahoittavat Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Hämeen ja Uudenmaan Ely-keskukset.

Seuraa hanketta

@kylaanmaisemaan   @kylaan_maisemaan

#kyläänmaisemaan #arvokkaatmaisemat #mknruoka #mknmaisema #mknyritys #ruokamaisema #kulttuuriympäristö #maaseutu #maistuvamaaseutu #maajakotitalousnaiset

Lisätietoa hankkeesta: Leena Lahdenvesi-Korhonen p. 040 523 5133, leena.lahdenvesi-korhonen@maajakotitalousnaiset.fi

 


Jaa

Hanketoimijat

Palvelut