Keruutuotteet Keski-Suomessa - loppuraportti 2012-2014

Pettua irrottamassa Paula Rantanen kesäkuussa 2013 Muuramessa.

Esiselvityshankkeen tarkoituksena oli selvittää sekä keruutuotealan nykyinen tila Keski-Suomessa että edellytyksiä alan kehittämiselle. Luonnon keruutuotteet tarjoavat mahdollisuuksia lisätä maakunnan, etenkin maaseudun, elinvoimaisuutta, kilpailukykyä ja vetovoimaa. Nykyisellään on epäselvää, miten Keski-Suomessa keruutuotteita hyödynnetään, millainen on keruutuotetietämys ja mitä mahdollisuuksia on olemassa.
Keruutuotteiksi lasketaan tässä yhteydessä  marjat, sienet, yrtit (elinkeinon kannalta merkittävin), kaislat, pajut, risut, oksat, koristekävyt, jäkälät, sammaleet, pettu, mahla, terva, käävät, naava, luppo, liekopuut ja lieot.

Luonnon keruutuotteet, kuten yrtit, marjat ja sienet, ovat edullista lähiruokaa, joita hyödynnetään vähän suhteessa niiden saatavuuteen ja määään. Keski-Suomen alueen toimintakenttä keruutuotteiden osalta kattaa erilaisia matkailualan yrityksiä, elintarvikealan toimijoita, harrastus-, kylä- ja asukasyhdistyksiä, seuroja sekä muita toimijoita. Myös yksityiset kuluttajat tulee huomioida yhtenä ryhmänä.

Hankkeen tavoitteena oli selvittää tutkimusalueen nykytila. Tavoitteena on kartoittaa, miten vastaavia hankkeita on toteutettu muualla Suomessa ja miten ne ovat onnistuneet tavoitteissaan. Hankkeessa laaditaan raportti, ehdotus jatkotoimenpiteistä sekä ehdotus toimenpiteistä Keski-Suomen keruutuotealan kehittämiseksi.

Hankkeen loppuraportti löytyy sivun allareunasta kohdasta materiaalit.

Hankkeen toteuttamisesta vastaa ProAgria Keski-Suomi. Hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseutuohjelman alatoimenpidettä 111.2: Maatalouden kilpailukyvyn kehittäminen. Hanke on luonteeltaan toteutettavuustutkimus. Hankkeen kesto oli 1.4.2012 - 31.5.2014.


Jaa

Hanketoimijat