Häppeninki - Ruokaprovinssin tapahtumakonseptit (Etelä-Pohjanmaa)

HANKE ON PÄÄTTYNYT 30.10.2014.

Viljavista lakeuksista ja tekemisen meiningistä tunnettu Etelä-Pohjanmaa on Suomen Ruokaprovinssi. Maakunnassa asuu noin neljä prosenttia väestöstä, mutta tuotetaan jopa 14 prosenttia koko maan ruoasta. Etelä-Pohjanmaa on myös lukuisten tapahtumien maakunta.

Häppeninki — Ruokaprovinssin tapahtumakonseptit -projektin lähtökohtana oli eteläpohjalaisten tapahtumien ruokatarjonnan kehittäminen sekä lähiruoan nykyistä parempi tarjonta tapahtumissa. Projektissa kehitettiin konsepteja eli toteutusmalleja, joiden avulla tapahtumissa voidaan myydä useiden eteläpohjalaisyritysten tuotteita. Toteutus ei välttämättä vaadi yrittäjän tai yrityksen edustajan läsnäoloa tapahtumassa. Projektissa kehitetyn laskelmapohjan avulla osallistujat voivat arvioida tapahtumatoteutuksen kannattavuutta.
 

Projektin materiaalit

 

Konseptit

 

Ruoka tapahtumissa -tilaisuuden materiaalit (seminaari marraskuussa 2013)

 

Selvitykset, tapahtumat ja messut

 

Linkkejä kotimaisille ruokatapahtumasivustoille

 

Tapahtumakonseptien taustalukemiseksi suosittelemme Risto Piesalan mainiota opasta pienyrittäjille. Opas löytyy hänen opinnäytetyönsä liitteenä sivulta 37 alkaen.

Lämmin kiitos yrittäjille, yritysten edustajille, alan kehittäjille, tapahtumajärjestäjille, kollegoille ja kaikille, jotka jaoitte kokemuksianne ja osallistuitte konseptien kehittämiseen!

Seinäjoella marraskuussa 2014

Kaisa Viitala ja Nina Alkava

Häppeninki — Ruokaprovinssin tapahtumakonseptit -projektia toteuttivat ProAgria Etelä-Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaan maa- ja kotitalousnaiset. Sitä rahoittivat Euroopan aluekehitysrahasto / Etelä-Pohjanmaan liitto, Etelä-Pohjanmaan seutukunnat ja kunnat sekä ProAgria Etelä-Pohjanmaa. Toteutusaika oli 1.2.2013–31.10.2014.

 


Jaa