Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus toteuttaa vuonna 2014 Salon seudulla Vaikuttavat Naiset – hanketta. Vaikuttavat Naiset on koulutusta sisältävä yleishyödyllinen kehittämishanke, jolla parannetaan maaseudun naisten esiintymis-, yhteistyö- ja vaikuttamisvalmiuksia sekä markkinointiosaamista. Lisäksi kannustetaan ja koulutetaan naisia maa- ja metsätaloudessa käytettävien koneiden käytössä. Hankkeen aikana etsitään myös ne naiset, jotka olisivat halukkaita toimimaan ns. emäntamentoreina ja tukemaan muita maaseudun naisia arjessa. Lisäksi jaetaan tietoa yhdistystoiminnan kehittämiseen sekä hanketoimintaan liittyen.

Tavoitteena on, että osaamisen ja itsevarmuuden lisääminen loisi intoa yhdistyksen tai yksityisen henkilön ryhtymisen tuottamaan uusia palveluita maaseudulla tai muulla tavalla työllistymiseen ja lisäansioiden hankkimiseen.

Hanke on saanut Leader-rahoituksen Ykkösakseli ry:stä ja teemme yhteistyötä Salon kaupungin lomituspalveluiden, MTK Varsinais-Suomen ja Varsinais-Suomen Kylät ry:n sekä Kylien Salo – hankkeen kanssa.

Hankkeen koulutusten ja tapahtumien teemoja:

  • Esiinny oikein - vaikuta enemmän
  • Elekieli ja tyyli vaikuttamisen tueksi
  • Viestinnän hyvät käytännöt ja tavat
  • Raivaussahat haltuun
  • Traktorin käyttö tutuksi
  • Uusia tuulia yhdistystoimintaan
  • Minäkö emäntämentoriksi?

Kevään ja syksyn aikana järjestettäviin koulutuksiin ja tilaisuuksiin voivat osallistua maaseudulla ja maaseututaajamissa toimivat emännät ja muut maaseudun naiset ikään tai ammattiin katsomatta. Myös miehet ovat erittäin tervetulleita!

Hankkeen tiimoilta on jo tammikuussa kokoonnuttu iltakahville Salon seudun maa- ja kotitalousnaisten kanssa sekä käyty kertomassa hankkeen mahdollisuuksista Salon lomittajille. Samalla on kyselty toiveita ja ideoita tapahtumien ja teemojen suhteen.

Some ja yhdistykset
 

Katso tulevat tapahtumat ja kurssit!


Yhteydenottopyyntö

Jaa

Hanketoimijat