Samuli Hyry

Samuli hyry

Talousasiantuntija

ProAgria Oulu

Kempeleen toimisto, Zeppelininitie 1
90450 Kempele

Työtehtäviini kuuluvat pääasiassa maatilojen talousasiat, kannattavuuskirjanpito, kirjanpito ja verotus sekä tukiasiat ja viljelysuunnitelmat. Luottamus asiantuntijan ja asiakkaan välillä on tärkeää. Yhteistyössä löydetään uusia näkökulmia ja ratkaisumahdollisuuksia eri tilanteisiin. Tiimityöhön jokainen voi tuoda omat vahvuutensa. Palkitsevaa on uuden oppiminen. Myös työskentely positiivisesti tulevaisuuteen suuntautuvien asiakkaiden kanssa lisää omaa motivaatiota ja työn merkityksellisyyttä.

Kannattavuuskirjanpitoasioiden äärellä huomaa aina, miten moniulotteisesti eri tilanteet ja asiat vaikuttavat toisiinsa. Tilan kokonaisuuden hahmottaminen ja sen hallinta auttaa löytämään pullonkauloja, joihin voi yhdessä muiden asiantuntijoiden ja tilan väen kanssa pohtia ratkaisuja.