Maria Suomela

Maria Suomela

Projektipäällikkö

ProAgria Keskusten Liitto

Urheilutie 6 D, PL 251
01301 Vantaa

Toimin kansainvälisten projektien projektipäällikkönä ProAgria Keskusten liitossa. Vastuullani on projektipäällikön tehtävät erityisesti ympäristö- ja ilmastoaiheisien projektien parissa. Tällä hetkellä työtehtäväni keskittyvät EU Horisontti Europe rahoitteisiin projekteihin.
Koulutukseltani olen MMM Agronomi (Agroekologia), painopisteinä opinnoissani kehitysyhteistyö ja peltometsäviljely.