Länsi-Suomen uusi toiminnanjohtaja on kolmannen polven maa- ja kotitalousnainen

Yritysneuvonnan asiantuntija Sari Uoti on MKN Länsi-Suomen uusi toiminnanjohtaja

Sari2 0

”Kaikki lähtee jäsenistä”, sanoo MKN Länsi-Suomen uusi toiminnanjohtaja Sari Uoti, joka aloitti organisaatiouudistuksen myötä työnsä uudessa tehtävässä syyskuun alussa. Entinen toiminnanjohtaja Maija Willman siirtyi ProAgriaan hankepäälliköksi.

”Maija työskentelee viereisessä huoneessa”, Sari kiittelee. On hyvä, että perehtymisvaiheessa vastauksen kysymyksiin saa nopeasti ja läheltä.

Toki naiset tunsivat toisensa jo entuudestaan. Sari siirtyi naisten järjestöön ProAgrian puolelta, jossa hän teki yritysneuvojan työtä yli 12 vuotta.

Uusi toiminnanjohtaja kertoo olevansa kehittäjäluonne, joka innostuu rakentavista muutoksista ja uusista haasteista. MKN Länsi-Suomen toiminnanjohtajuuden lisäksi hänen työhönsä kuuluu koko talon henkilöstöhallinto Länsi-Suomessa.

”Ennen toimin pääasiassa asiakkaiden rinnalla, nyt työ on muuttunut hallinnolliseksi”, hän kuvailee työnkuvansa täyskäännöstä. Erityisesti häntä kiinnostaa naisyrittäjyyden kehittäminen, joka on tärkeä tekijä maaseudun pysymisessä elinvoimaisena.

Sarin ammatillinen ura alkoi maatalousyrittäjänä. Vähän ennen Suomen liittymistä EU:hun suvun vanha tila Eurassa siirtyi sukupolvenvaihdoksen myötä hänelle. Hän alkoi päätoimenaan kasvattaa miehensä kanssa avomaan vihanneksia. Muutaman vuoden jälkeen Sari siirtyi palkkatyöhön ja mies jäi yksi pyörittämään tilaa. Nykyään tilan pellot ovat pääosin vuokralla ja molemmat ovat töissä tilan ulkopuolella.

Omakohtainen ymmärrys tilan pitämisestä on tuonut hyviä näkökulmia toisten yrittäjien auttamiseen. ”Minulla on vahvaa kokemusta myös ruohonjuuritason toiminnasta. Siitä on uudessa työssäni varmasti etua. Onhan ruohonjuurityö tällaisen järjestön toiminnan perusta.”

Länsi-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten uusi toiminnanjohtaja on saanut verenperintönä läheisen yhteyden Maa- ja kotitalousnaisiin, jossa jo äiti ja isoäiti toimivat aktiivisesti. Hän on myös aktiivinen kylätoimintaihminen.

https://lansi-suomi.maajakotitalousnaiset.fi/henkilo/uoti-sari