Soili Montonen on Etelä-Savon Vuoden Maa- ja kotitalousnainen

Soili oli kantava voima Ristiinan maa- ja kotitalousnaisia perustettaessa v. 2011. Ajatuksena hänellä oli saada aikaan yhdistys, joka tarjoaisi monipuolista toimintaa kaikille Ristiinan maa- ja kotitalousnaisille.
Soili toimii yhdistyksen sihteerinä kehittäen toimintaa aktiivisesti. Maa- ja kotitalousnaisissa Soili on ollut mukana 1990-luvulta lähtien liityttyään Läntiseen maa- ja kotitalousseuraan.

Soili toimii Mikkelin 4H-yhdistyksen toiminnanohjaajana. Hän kuuluu Ristiinan Maaseutuseuran hallitukseen ja hänellä on myös monia muita luottamustehtäviä.

Soili innostuu ja ideoi. Hän on aina valmis talkooapuun ja siirtyy sujuvasti kirkon koristelusta keittiöön. Puutarhaan ja luontoon perehtyneenä hän on jakanut osaamistaan naisille järjestäessään taimenvaihtoiltoja ja ohjatessaan mm. pajunpunontaa tai kranssien tekoa. Hän on lähellä maata ja maaseutua tuoden sen vahvasti esille.

 

Jaa