MKN 90 vuotta tiennäyttäjänä – tue toimintaamme!

Maa- ja kotitalousnaiset on jo yhdeksän vuosikymmenen ajan opastanut kansalaisia arjen kotitaloustaidoissa ja kestävyyden polulla. Tukemalla toimintaamme voit auttaa meitä osaavan, osallistavan ja kestävän yhteiskunnan rakentamisessa.

MKN villiyrttikurssi osallistujia68 rgb
Villiyrttikurssit kiinnostavat kaikenikäisiä. Kuva: Essi Jokela

MKN:n teemat kiinnostavat

Maa- ja kotitalousnaisten järjestö syntyi alkuaan tehostaakseen kotitalouksien neuvontaa ja toimiakseen maaseudun naisten yhteisenä kanavana. Tänä päivänä MKN:n keskeiset teemat kuten terveellinen ja ilmastomyönteinen ruokavalio, luonnon monimuotoisuuden edistäminen, kestävä yrittäjyys, varautuminen ja yhteisöllisyys koskettavat suomalaisia asuinpaikasta riippumatta.

”Maa- ja kotitalousnaisten toiminta on alkuajoista lähtien keskittynyt kotien ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseen sekä suomalaisen ruokakulttuurin ja yhteisöllisyyden vaalimiseen. Ajan saatossa myös luonnon monimuotoisuuden edistäminen, kulttuurimaisemien säilyttäminen ja elävän maaseudun vahvistaminen yritystoimintaa tukemalla sekä edesauttamalla maaseudun ja kaupunkien vuoropuhelua ovat nousseet tärkeiksi toiminnassamme”, Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen toiminnanjohtaja Christell Åström kertoo.

Kasvava tarve neuvonnalle

Neuvonnan tarve ei suinkaan ole vuosikymmenten kuluessa vähentynyt, vaan päin vastoin lisääntynyt. Esimerkiksi lasten ja nuorten omakohtaiset kokemukset ruoan reitistä pellolta pöytään ovat vähäisiä maatilojen vähenemisen myötä. Tutkimusten mukaan suurella osalla alakoululaisista on heikko käsitys ruoantuotannosta, mikä vaikuttaa negatiivisesti ruoan arvostuksen syntyyn ja voi lisätä ruokahävikin määrää. Nuorilta aikuisilta saattaa myös puuttua tiedot ja taidot edullisen ja terveellisen kotiruoan tekoon. Maa- ja kotitalousnaisilla onkin tärkeä rooli fiksujen ruokakansalaisten kasvattamisessa, arjen taitojen opettamisessa, ruokaperinteiden siirtämisessä ja kestävien elintapojen edistämisessä.

Vastatakseen tarpeeseen ja juhlistaakseen 90-vuotista taivaltaan Maa- ja kotitalousnaisten Keskus järjestää pienkeräyksen toimintansa tukemiseksi.

”Meillä on valtavasti hyviä ideoita ja kokemusta toiminnasta, jonka avulla voimme esimerkiksi tukea lasten ja nuorten ruokatajun kehittymistä, opettaa arjen taitoja aikuisväestölle ja edistää varautumista. Toivottavasti mahdollisimman moni haluaisi olla mukanamme tässä työssä”, Åström toteaa.

Kuinka osallistua

Kerääjä: Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry

Keräyslupa: RA/2023/360

Keräysaika: 1.4.2023 - 30.6.2023

Tilinumero: FI14 5723 0220 0053 62 / Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry

Merkitsethän maksuun viitenumeron: 90900