METSO tunnetuksi tuhansille maaseudun naisille

Maa- ja kotitalousnaiset kehittävät uudessa hankkeessa toimintamallin METSO-kävelylle, joka perustuu suosittuun kyläkävelymalliin. Hanke toteutetaan yhteistyössä Suomen metsäkeskuksen ja ELY-keskusten asiantuntijoiden kanssa. 
 

Kyläkävelyistä mallia

 
Kyläkävelyitä on järjestetty ympäri Suomen noin 500 kertaa yli 6000 osallistujalle. Niiden tuloksena on kunnostettu jo satoja kohteita sekä haettu lukuisia rahoituksia toimien toteuttamiseen.  
 
Kokemus kyläkävelyistä on ollut, että osallistujien on helppo kysyä ja osallistua keskusteluun, kun ollaan konkreettisesti kohteiden äärellä. Yhdessä tuttujen ihmisten kanssa on matalampi kynnys osallistua tapahtumaan. Samalla osallistujien kesken voi syntyä vertaisverkostoja. 
 

METSO-kävelyitä testataan vuonna 2015

 
METSO-kävelyillä luodaan helppo ja houkutteleva tapa saada tietoa metsien suojelusta. Samalla asiantuntijoille saadaan kasvokkain kohtaamisia METSO-ohjelman potentiaalisen kohderyhmän kanssa.
 
Vuonna 2015 järjestetään 10 METSO-kävelypilottia viiden eri piirikeskuksen alueella. Kävelyt järjestetään Maa- ja kotitalousnaisten Metsästä voimaa -kampanjan aikana. Kävelyt soveltuvat paikallisyhdistyksille, metsäalan toimijoille ja metsäluonnosta kiinnostuneille. Saatujen kokemusten perusteella METSO-kävely kehitetään pysyväksi toimintamalliksi. 
 
Hankkeen yhteydessä viestitään METSO:sta ja metsien monimuotoisuudesta maaseudun naisille ja muille asukkaille. Hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.
 

Mikä Metso?

 
METSOn eli Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman avulla yksityiset metsänomistajat voivat suojella metsiensä monimuotoisuutta. Ohjelman lähtökohtana on vapaaehtoisuus. Lue lisää!
 

Jaa