Matkaillen kylillä -hanke ennakkomarkkinoinnissa

Kiinnostus paikallista kulttuuria korostavaa ja ekologisesti kestävää lähimatkailua kohtaan on kasvamassa. Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa valtatie 8:n tuntumassa on paljon potentiaalisia matkailukohteita, mutta ne ovat jääneet syrjään valtatien nopeatempoisesta imusta. Mielenkiintoiset kyläkokonaisuudet, kulttuurimaisemat sekä yksittäiset matkailukohteet ja tapahtumat sijaitsevat liian hajallaan eikä niistä ole riittävästi tietoa, jotta matkailijat tai lähiseudun asukkaat löytäisivät niihin.

Matkaillen kylillä -hanke on kohdennettu Varsin Hyvä ry, Ravakka ry ja Karhuseutu ry toimialueille. Pääasiallisena kohderyhmänä hankkeessa ovat paikalliset asukkaat, maanomistajat, kunnat, seurakunnat, yhdistykset ja yritykset. Hankkeen aikana tullaan luomaan kyliin edellytyksiä tulevaisuuden kylämatkailun kehittämiseen tekemällä kylien nähtävyyksistä, maisemasta ja tapahtumista monipuolinen vetovoimatekijä ja kokoamalla kohteiden tietoa sähköiseen matkailuoppaaseen.

Hankkeen tarkoituksena on kehittää kylien matkailullisia vetovoimatekijöitä ja edistää niiden tunnettuutta yhteisellä markkinointimateriaalilla. Hankkeessa etsitään kylien maisemalliset ja matkailulliset vahvuudet yhdessä kyläläisten ja eri sidosryhmien kanssa ja laaditaan suunnitelmat keskeisten kohteiden kunnostamiseksi. Hankkeella voidaan vahvistaa kunkin kylän omaleimaisuutta ja monipuolistaa matkailutarjontaa, jolloin lähialueen kylät ja matkailukohteet muodostavat yhdessä matkailijoita houkuttelevan laajemman kokonaisuuden, ”matkailutien”.

Ilmoita oma kyläsi mukaan hankkeeseen ja olkaa mukana luomassa viihtyisää lähiympäristöä!
Terhi Ajosenpää, 043 825 1221 terhi.ajosenpaa@proagria.fi
Kaisu Wallin, 050 590 2085 kaisu.wallin@proagria.fi

Jaa