Maisemapelloista taajamien väripilkkuja

Tiivistyvissä taajamissa viheralueiden monimuotoisuuden merkitys korostuu entisestään. Maisemapellot ja erilaiset niityt ovat arvokkaita maisemakohteita ja ekosysteemipalveluiden tuottajia. Hoidetut pellot ja niityt tarjoavat elämyksiä kuntalaisille. Tänä kesänä esimerkiksi Tampereen kaupunki sai runsaasti kiitosta kuvan Kohmanpuistosta ja muista kukkivista maisemapelloista.  

Hyödynnä avoimet viheralueet
Hyvällä suunnittelulla niityistä ja pelloista voidaan saada kaupunkiympäristön väripilkkuja ja elämyspuistoja. Avoimien viheralueiden hoito on edullista. Pitkän tähtäimen suunnittelu on kuitenkin tarpeen, jotta päästään haluttuun lopputulokseen. Maiseman ja virkistyskäytön lisäksi hoidon tavoitteisiin voi liittyä myös vieraslajien torjunta, luonnon monimuotoisuus ja asukasyhteistyö.

MKN Maisemapalvelut - suunnittelusta toteutukseen
o   alueiden kartoitus ja hoitoluokitus, kohdekortit
o   kohdekohtaiset hoitosuunnitelmat arvoniityille, käyttöniityille, maisemaniityille ja laidunalueille
o   viljelykiertosuunnitelmat maisemapelloille luonnonmukaisin periaattein ilman torjunta-aineita
o   urakoitsijoiden etsintä, hoidon käytännön järjestelyt
o   laiduneläinten etsintä, maisemalaidunnuksen sopimukset

Jaa