Maiseman arvo – maisemasta uutta liiketoimintaa

Yleisesti on tiedossa, että maisema on matkailijalle erittäin tärkeä kokemus, mutta silti sitä on hyödynnetty matkailun voimavarana huonosti.- Maiseman arvon tunnistamiseen ja sen hyödyntämiseen on löydettävä uusia ratkaisuja, toteaa Leena Lahdenvesi-Korhonen Maa ja kotitalousnaisista. Maiseman arvo- eli MAISA-hankkeella pyritään hakemaan uusia, innovatiivisia sisältöjä matkailuyritysten hyödynnettäväksi ja kannustamaan maanomistajia ylläpitämään arvokkaita maisema-alueita sekä tunnistamaan maisemaan liittyviä ansaintakeinoja. Hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalli, jossa maisemaa paremmin tuotteistamalla voidaan kasvattaa Suomen biotalouden arvoa sekä monipuolistaa biotalouden elinkeinopohjaa. MAISA-hankkeen pilottialueita ovat Sääksmäen ja Tarttilan kulttuurimaisemat Valkeakoskella, Lehijärven kulttuurimaisemat Hattulassa sekä Hollolan kuntakeskuksen läheinen maaseutu ja Hämeenkosken alue.  Pilottialueiden valinnassa on painotettu alueiden kulttuurihistoriallista monipuolisuutta, arvokkaan maisema-alueen statusta sekä olemassa olevaa yritystoimintaa.

Uusia merkityssisältöjä, uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Uusien merkityssisältöjen, kuten näköalan, luonnon hiljaisuuden tai paikan tarinan yhdistäminen maisemaan tuo monipuolisesti liiketoimintamahdollisuuksia esimerkiksi hyvinvointi-, maatila- ja kulttuurimatkailuun. Myös paikalliset ihmiset voivat olla osa maiseman tarinaa. Ihmisten aitous ja paikkaan sidottu identiteetti vahvistavat matkailijan kokemusta. Maiseman ja luonnon monimuotoisuuden terveys- ja hyvinvointivaikutusten tunnistamiseen ja hyödyntämiseen liittyy vielä paljon hyödyntämätöntä potentiaalia, vaikkakin luonnon hyvinvointivaikutuksista tiedetään jo paljon. - Erilaisille matkailijasegmenteille räätälöityjen, luonnon monimuotoisuutta hyödyntävien innovatiivisten liiketoimintakonseptien kehittäminen ja testaaminen avaavat uusia ansaintamahdollisuuksia, joiden tuottamiseen meillä LAMKissa on osaamista, kertoo TKI-johtaja Kati Peltonen Lahden ammattikorkeakoulusta.

MAISA-hankkeen toteuttajina ovat Lahden ammattikorkeakoulu ja Maa- ja kotitalousnaisten keskus sekä Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Etelä-Suomi. Hankkeen osapuolina ovat kunnat, matkailuyritykset ja maiseman omistajat. Hankkeen rahoittaa Maa- ja metsätalousministeriö ja toiminta-aika on 1.8.2018-31.12.2020.

 

 

Lisätietoja:

Lahden ammattikorkeakoulu, projektipäällikkö Niina Ihalainen, 044 708 0083, niina.ihalainen@lamk.fi
Maa- ja kotitalousnaisten Keskus, maiseman- ja luonnonhoidon kehitysjohtaja Leena Lahdenvesi-Korhonen, 040 523 5133, leena.lahdenvesi-korhonen@maajakotitalousnaiset.fi

 

Jaa