Maa- ja kotitalousnaisten tunnustuspalkinto Loimaan Naavanaisille

Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen valtakunnallinen tunnustuspalkinto myönnettiin tänä vuonna Loimaan Naavanaisille.   

Palkinnon perusteluissa Loimaan Naavanaisia kuvataan aktiiviseksi yhdistykseksi, jolla on monipuolista ja idearikasta toimintaa. Toiminta houkuttelee yhteen eri ikäisiä ihmisiä ja mahdollistaa siten tietojen ja taitojen siirtymisen sukupolvelta toiselle.

”Yhdistys toteuttaa omalla alueellaan ansiokkaasti koko järjestön ydintehtäviä eli neuvontaa ja järjestötoimintaa. Maaseudun asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen näkyy vahvasti Loimaan Naavanaisten toiminnassa”, kertoo toiminnanjohtaja Mirja Hellstedt Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksesta.  

Yhdistys on saanut laajaa näkyvyyttä myös paikallisessa mediassa.

Palkinto jaettiin Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen varsinaisessa kokouksessa Helsingissä 24.11.2016.
 

Lisätietoja

Loimaan Naavanaiset
puheenjohtaja Karoliina Kirvelä
p. 0500 537 288

Jaa