Kerätään perinneaarteet yhdessä elävän perinnön wikiluetteloon - vastaa kyselyyn 29.2.2024 mennessä

Maa- ja kotitalousnaisten yhdistykset ovat toiminnassaan olleet merkittäviä perinteiden, tietojen ja taitojen siirtäjiä seuraaville sukupolville. Tätä työtä teemme Impin päivää, kekriä, rättänää - perinneaarteet yhdessä keräten talteen elävän perinnön wikiluetteloon -hankkeessa. Hanketta rahoittaa Museovirasto.

Kansikuva Anna Kari Helena Velin Ira Blomberg Kantsila MKNK
Kuvat Anna Kari, Helena Velin, Ira Blomberg-Kantsila, MKNK

Perinteiden ja alueellisten piirteiden kartoittaminen

Hankkeessa nostetaan esiin maaseudun järjestöille merkittäviä aineettoman perinnön aiheita ja piirteitä eri puolilta Suomea. Ne voivat olla vanhoja perinteitä tai lähihistorian toimintaa, tapoja, tietoja ja taitoja, jotka koet tärkeäksi ja haluat vaalia niitä.

 Kaikille kohdennettu avoin kysely on avoinna 29.2.2023 saakka

Hankkeen perusmateriaalia eli erilaisia perinteitä kartoitetaan avoimella kyselyllä. Lisäksi selvitetään perinteiden toteuttamista eri puolilla Suomea, sillä saman perinteen vietossa voi olla eroavuuksia eri alueilla, esimerkiksi kekrin vietto.  Kerro perinteestä tai perinteen viettämisestä muutamalla lauseella ja lisää paikkakunta tai alue, jossa perinnettä kertomallasi tavalla vietetään. Kyselyyn voi vastata kuka vain, Maa- ja kotitalousnaisten jäsenyyttä ei edellytetä.


Kyselyssä on jaettu aiheita ryhmiin, jolloin materiaalin käsittely jatkossa helpottuu. Ryhmittelyssä on noudatettu soveltuvin osin elävän perinnön wikiluettelon ryhmittelyä huomioiden erityisesti meille tärkeät asiat.  Mukaan on otettu omaksi ryhmäksi järjestömme "oma tuote" Impinpäivän vietto, silläkin alkaa olla jo 30-vuotinen perinne ja haluamme saada sen viettotavoista tietoa eri puolilta Suomea.

1. Ruokaperinteet
2. Luonto ja ympäristö
3. Juhlat ja tavat
4. Tiedot, taidot, pelit, leikit ja hyvät käytännöt
5. Kekriperinne
6. Impin päivän vietto
7. Muu perinne

Vaikka ryhmiä on seitsemän, voit vastata mihin haluat. Yksikin vastaus on arvokas. Kerro niitä perinteitä joita tiedät ja koet ne tärkeäksi.

Osallistu kyselyyn

 Kyselyn tulosten jatkokäsittely

Hankkeelle kootaan valtakunnallinen työryhmä, joka valitsee 10 - 12 mielenkiintoista perinnettä tai perinteen piirrettä edelleen työstettäväksi avoimissa työpajoissa. Työpajat järjestetään maalis - toukokuussa ja syys - lokakuussa. Työpajoissa tuotettu tieto dokumentoidaan ja tiedot sekä kuvaus prosessista viedään elävän perinnön wikiluetteloon.

Työpajoihin kutsutaan kaikki halukkaat kyselyyn vastanneet ja työpajoista viestitään Maa- ja kotitalousnaisten nettisivuilla ja somekanavissa.

Lopputulokset

Tulokset julkaistaan elävän perinnön wikiluettelossa. Hankkeesta ja tuloksista viestitään mm. sosiaalisessa mediassa ja kannustetaan ihmisiä ja yhdistyksiä toteuttamaan perinteitä. Työstetyistä perinteistä ja niiden harjoittamisesta järjestetään kaikille avoimia webinaareja syksyllä.