Arvokkaiden maisema-alueiden päivitys- ja täydennysinventointi pohjalaismaakunnissa

 Ympäristöministeriössä on meneillään valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitys- ja täydennysinventointi.

Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat edustavimpia maaseudun kulttuurimaisemia, joiden arvo perustuu monimuotoiseen kulttuurivaikutteiseen luontoon, hoidettuun viljelymaisemaan ja perinteiseen rakennuskantaan. Maisema-alueilla turvataan edustavien ja elinvoimaisten maaseutumaisemien säilyminen.

Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla sekä Pohjanmaalla maisema-alueiden inventointityön ovat tehneet ProAgria Etelä-Pohjanmaan / MKN maisemapalveluiden maisema-arkkitehti Annukka Kuoppala sekä maisemasuunnittelun hortonomit Riikka Asunmaa ja Hanne Purola.
 
 

Jaa