Avointa paikkatietoa runsaasti saatavilla

Viime vuosina eri viranomaistahot ovat avanneet paikkatietoaineistojaan julkiseen käyttöön. Näitä tahoja ovat mm. ympäristöhallinto, Museovirasto, Maanmittauslaitos, Arkistolaitos ja Maaseutuvirasto. 
 
Tällä hetkellä suurin osa avoimesta tiedosta on virastojen ja toimijoiden omilla sivustoilla. Yhteisiä portaaleja on kuitenkin kehitetty ja yksi käytetyimmistä on Paikkatietoikkuna. Paikkatietoikkuna on julkinen, maksuton ja kaikille avoin portaali, jonka karttaikkunassa on katseltavissa jo lähes 400 karttatasoa eri organisaatioilta. 
 

Koulutus avoimista aineistoista

 
Paikkatietoaineistojen valtavasta tietomäärästä sen itselle tärkeän tiedon löytyminen voi olla työlästä. Vastatakseen tähän valtavaan tietotulvaan ja toisaalta ehkä vähän vieraaseen asiaan, ProAgria Etelä-Suomen Huomisen hämäläinen maatila -hanke järjesti 9.10.2014 Avoin paikkatieto viljelijän avuksi -koulutuspäivän. Aamupäivän aikana kuultiin ja nähtiin erilaisia avoimia aineistoja, joita netistä löytyy. 
 
Koulutus oli valtavasta aineistomäärästä pintaraapaisu, joka kertoi mitä kaikkea on saatavissa ja mistä kannattaa lähteä liikkeelle. Esitysten lukuisista linkeistä pääsee itse tutkimaan aineistoja ja etsimään niitä itselle kaikista tarpeellisimpia tietoja. Tutustu aineistoihin tämän sivun alalaidasta!
 

Paikkatieto viljelijän apuna

 
Avoimista paikkatiedoista on viljelijälle paljon hyötyä. Maanomistajan maankäyttöön tai sen tulevaisuuden suunnitteluun vaikuttavat erilaiset aluerajaukset, kuten pohjavesialueet, arvokkaat maisema-alueet, RKY-alueet, Natura-alueet ja luonnonsuojelualueet. 
 
Muinaisjäännökset ovat suojeltuja kohteita, joita ei aina havaitse maastossa, eikä niistä ole välttämättä maanomistajalla edes tarkkaa sijaintitietoa. Avoimesta paikkatietoaineistosta saa nämäkin kohteet kartalle. Peltolohkorekisterin ja kiinteistöjaotuksen lisäämisellä karttaikkunaan saadaan tarkasti esiin mitä rajauksia ja kohteita millekin lohkolle osuu. 
 
Erilaisten luonto- ja kulttuuriarvoja voidaan käyttää myös tuomaan lisäarvoa esimerkiksi maaseutuyritysten palveluihin. Vanhat kartat puolestaan valottavat alueen menneisyyttä ja kertovat esimerkiksi vanhasta maankäytöstä, nyt jo maisemasta kadonneista rakennuksista tai alueen nimistöstä.
 

Jaa