Lähivesihaaste 30.8.2014

Haastamme maa- ja kotitalousnaisten yhdistyksiä ideoimaan/tekemään hyviä tekoja lähivesien hyväksi (lähivesihaastekampanja)

Esimerkiksi muovisen hedelmäpussin vaihtaminen kankaiseen.

Viime aikoina olemme saaneet uutisista kuulla merten (muovi)roskaantumisesta. Lähivesihaastekampanjan suunnitteluryhmässä nousi esille ajatus, että joku ryhmä/järjestö tekisi yksinkertaiset kaavat kankaiselle ostos/hedelmäpussille, jota voi käyttää kaupan muovisen pussin sijaan.

taso 1 voisi olla siirtyminen kankaiseen pussiin

taso 2 sellaisen tekeminen itse

taso 3 Hedelmäpussin sellaisen tekeminen itse jostakin omasta vanhasta kankaasta

 

Jos paikallisyhdistyksillä on kiinnostusta edellä mainittuun asiaan, voisi sen puitteissa esim. jalkautua 30.8. vaikkapa paikallisen marketin eteiseen myymään kasseja.

 

Lähivesihaaste 30.8.2014                                              

Haasteen tausta ja tarkoitus

Satakuntalaiset toimijat ovat ideoineet Lähivesi-haastepäivän, jota on tarkoitus viettää ensimmäisen kerran lauantaina 30.8.2014 ja sen jälkeen vuosittain. Lähivesihaaste muistuttaa ja kannustaa toimimaan siten, että ihmisten arkiympäristön vesien hyvä tila on mahdollista saavuttaa ja ylläpitää. Tarkoituksena on haastaa yksityisiä ihmisiä, yhdistyksiä ja yrityksiä tekemään pieniä tai suuria tekoja lähivesien hyväksi.

Haaste sai alkunsa Puhdas merivesi –tapahtuman järjestelyjen yhteydessä, kun työryhmä pohti miten vesiensuojelu saataisiin paremmin osaksi arjen toimia sekä yritystoiminnassa, yksityiselämässä että julkisella sektorilla. Lähivesi voi olla mikä tahansa lähellä sijaitseva vesialue: oja, joki, puro, lampi, lähde, järvi, meri tai jonkun näistä osa (lahti, salmi jne). Vesien tilaan vaikuttavat useat arkiset ratkaisumme ruokavalinnoista hygieniaan. Yksityishenkilö voi tehdä vesiystävällisiä valintoja eri tavalla ja eri mittakaavassa kuin esimerkiksi kunta hankinnoissaan tai yritys tuotannossaan, mutta kaikilla on sama vastuu yhteisestä ympäristöstämme sekä puhtaasta vedestä.

 

Osallistuminen

Tapahtumaa valmistellaan siten, että haasteen www-sivuille (lähivesihaaste) kerätään Lähivesi-talkoita ja ehdotuksia Lähivesi-teoiksi. Haasteeseen voi vastata esim. osallistumalla johonkin 30.8. järjestettävään tempaukseen, ottamalla lähivesi-teeman esille omassa yhteisössään, siivoamalla oman rantansa, siirtymällä käyttämään pesupähkinöitä, tms.

Toivomme, että omasta lähivesiteosta raportoitaisiin Twitterissä tai Facebok-sivuillamme, jotta hyvät esimerkit leviävät laajemmalle.

 

Haastaminen mukaan

Lähivesihaastetta valmistelevat useat tahot yhteistyössä. Esim. Raumalla on lukuvuonna 2014-2015 lähivesiteema mukana opetussuunnitelmassa. Rauman työryhmässä ovat mukana mm. Rotarit, kaupunki ja kauppakamari. Lähivesi-teemaa pyritään levittämään myös Rauman varhaiskasvatuksen kestävän kehityksen ohjausryhmään.

Tapahtumaan voi haastaa myös muita kuntia mukaan. Tässä voidaan hyödyntää kouluille toimitettuja Omat vedet paremmiksi –aineistoja. Koululaiset ja päivähoidon lapset voivat viedä haastetta myös koteihin.

Talkooehdotuksia pyydetään mm. sukeltajilta, kalastajilta, purjehdusseuroilta, Eurajoki-työryhmältä, lintuharrastajilta, martoilta ja maatalousnaisilta, MTK:lta, ympäristöseuroilta ja asukkailta.

Tapahtumaan tullaan haastamaan mukaan myös mediat.

Haasteelle haetaan kasvoja – tunnettuja satakuntalaisia – jotka ottaisivat vastaan yhden haasteen ja haastaisivat muita, sekä yksityishenkilöitä että yhteisöjä. Lähivesi-haaste on esillä myös SuomiAreenan yhteydessä.

 

Verkosto avuksi

Ensimmäinen haastettava on Satakunnan ympäristökasvatusverkosto!

Pyydämme teitä ideoimaan vesistöystävällisiä arjen tekoja, kertomaan hyvistä esimerkeistä kotona, koulussa, yrityksissä, kunnissa ja järjestöissä sekä järjestämään talkoita ja tapahtumia 30.8. tai ehdottamaan talkookohteita. WWW-sivuille tullaan kirjaamaan toimintavinkkejä kauppaan, mökille, kotiin, yritykseen jne.

Vaikka varsinainen tapahtumapäivä on 30.8., tärkeintä on KÄYNNISTÄÄ toiminta silloin. Tavoitteena on pitempiaikainen toiminta, mutta jostainhan se on aloitettava.

 

Tiedot pyydämme lähettämään 15.8. mennessä sähköisesti osoitteeseen llpuol@utu.fi

Kysykää rohkeasti lisätietoja!

Mukana valmistelemassa Lähivesi-haastetta ovat mm. seuraavat tahot (suluissa yhteyshenkilö):

Jaa